Vải tổ ong không dệt, kháng nước, cản sáng tuyệt đối Vessel-060-204B

Mã màu sắc vải tổ ong không dệt kháng nước, cản sáng tuyệt đối

Vải tổ ong không dệt, kháng nước, cản sáng tuyệt đối Vessel060-Vessel065-Vessel2563-2567-2583-902-2825-Vessel204B. bản 26mm. Đối với mã vải tổ ong kháng nước hệ 4.4 cộng thêm 20.000 đ/1m2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *