Vách tổ ong hệ 2.7 lắp cửa đi cửa sổ Vessel-065 chống nắng cách nhiệt

Vách tổ ong Vessel hệ 27 lắp cho cửa đi, cửa sổ, lắp trong khung kính

Vách tổ ong Vessel hệ 2.7 lắp cửa đi cửa sổ Vessel-065 chống nắng cách nhiệt phòng ngủ. Giá hệ vách cửa kéo mở 1 cánh – Hệ 2.7 Vessel-065: 510.000 đ/1m2

Vách tổ ong Vessel hệ 27 lắp cửa đi cửa sổ Vessel-065 chống nắng cách nhiệt phòng ngủ. mở 1 bên. Giá hệ vách cửa kéo mở 1 cánh – Hệ 2.7 Vessel-065: 510.000 đ/1m2. Nếu sử dụng khung vân gỗ 554.000 đ/1m2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *