Hệ 27 vách tổ ong kiêm lưới lấy sáng 2 cánh Vessel-2825-20B

Hệ 27 vách tổ ong kháng nước Vessel-2825 kết hợp cùng lưới lấy sáng chống côn trùng Vessel-20B màu trắng

Hệ 27 vách tổ ong Vessel-2825 kiêm lưới lấy sáng, chống côn trùng, muỗi, mã Vessel-20B màu trắng, mở 2 cánh. Hệ nhôm
27 vách cửa sổ 2 in 1

Hệ 27 vách tổ ong Vessel-2825 kiêm lưới lấy sáng, chống côn trùng, muỗi, mã Vessel-20B màu trắng, mở 2 cánh. Hệ nhôm 27 màu ghi xám cho vách cửa sổ 2 in 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *