Rèm nhựa PVC kéo xếp thu gọn

Rèm nhựa PVC kéo xếp thu gọn ngăn lạnh

Rèm nhựa PVC kéo xếp thu gọn: Chất liệu nhựa PVC trong suốt, bản 200mm, dày 1.5ly, xếp chồng 5cm, hệ thanh kéo xếp thu gọn về 2 bên cho quán Games ở quận Hà Đông Hà Nội

Rèm nhựa PVC kéo xếp thu gọn: Chất liệu nhựa PVC trong suốt, bản 200mm, dày 1.5ly, xếp chồng 5cm, hệ thanh kéo xếp thu gọn về 2 bên cho quán Games ở quận Hà Đông Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *