Rèm cầu vồng Allplus cản sáng như thế nào ?

Khả năng cản nắng cản sáng rèm cầu vồng All Plus ?

Khả năng cản sáng của rèm cầu vồng All Plus phụ thuộc vào lớp vải cầu vồng dày hay mỏng. Có mã cản sáng từ 60% có mã cản sáng 100%. Giá càng cao thì cản sáng càng tốt.

Khả năng cản sáng của rèm cầu vồng All Plus phụ thuộc vào lớp vải cầu vồng dày hay mỏng. Có mã cản sáng từ 60% có mã cản sáng 100%. Giá càng cao thì cản sáng càng tốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *