Rèm bàn thờ hạt gỗ Hương

Rèm bàn thờ hạt gỗ Hương chữ Phúc Lộc Thọ

Rèm bàn thờ bằng hạt gỗ Hương với chữ Phúc Lộc Thọ và 6 quả trám bằng gỗ Pơ mu

Rèm bàn thờ bằng hạt gỗ Hương với chữ Phúc Lộc Thọ và 6 quả trám bằng gỗ Pơ mu

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.