Mành hạt gỗ mẫu đổi màu nền phúc lộc thọ

Mẫu mành hạt gỗ Thanh Nhàn

Mành hạt gỗ mẫu đổi màu nền phúc-lộc-thọ, 2 dải đổi nền 2 bên phối hạt trắng kem với nâu cánh gián

Mành hạt gỗ mẫu đổi màu nền phúc-lộc-thọ, 2 dải đổi nền 2 bên phối hạt trắng kem với nâu cánh gián

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *